Intellectueel eigendomsrecht

Als advocaat, gepromoveerd in het intellectueel eigendomsrecht en de vrije meningsuiting, heb ik zeer ruime ervaring met de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, het maken van solide afspraken, de begeleiding van samenwerkingen, het optreden tegen inbreuk en de verdediging tegen verwijten van inbreuk.

Het intellectueel eigendomsrecht is van groot belang voor architecten, ontwerpers, kunstenaars maar ook voor IT bedrijven en makers van innovaties. Het is ook steeds meer van belang voor de producenten van traditionele producten, die innoveren en slimme toepassingen (laten) ontwerpen bij hun producten.

“Weinig dingen zijn erger dan als iemand er met uw intellectuele scheppingen of merken vandoor gaat of u onterecht wordt beschuldigd van inbreuk op de rechten van een ander.”

Weinig dingen zijn erger dan als iemand er met uw intellectuele scheppingen of merken vandoor gaat of u onterecht wordt beschuldigd van inbreuk op de rechten van een ander. Het is een aantasting van de meest essentiële belangen van uw bedrijf, soms is het een aantasting van uw persoonlijkheid en  de schade(vorderingen) kunnen enorm hoog zijn. Het zorgt niet alleen voor veel onrust maar kan ook een bedreiging vormen van uw bedrijf.

Er is voor u dus alle reden om uw intellectuele eigendom goed te beschermen, om goede afspraken te maken met samenwerkingspartners en om u professioneel te verweren tegen onterechte beschuldigingen van inbreuk.

Ik leg mij toe op:
• Het Auteursrecht & databankenrecht
• Het Merkenrecht & modellenrecht
• Het Handelsnaam- & domeinnamenrecht

Voorbeelden van zaken die ik behandel betreffen:
• Succesvol optreden bij merkinbreuk en inbreuk op auteursrechten;
• Het maken van de juiste afspraken bij samenwerkingen en passende regelingen voor de exit van een samenwerkingspartner;
• Het opstellen van licentieovereenkomsten;
• Succesvol afweren van hoge claims wegens merkinbreuk en ongeoorloofde vergelijkende reclame;
• Succesvol afweren van claims van auteursrechtinbreuk bij recepturen of IT toepassingen;
• Uitonderhandelen van een schikkingen na een misgelopen samenwerking en vermeend inbreuk op merk- en handelsnaamrechten.
• Of het voeren van procedures bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.

 

Specialisaties

Auteursrecht & databankenrecht

Het auteursrecht beschermt kunstwerken, ontwerpen, teksten, beeldmateriaal of software. Deze werken belichamen vaak een stuk persoonlijkheid van de maker. Ook voegen zij essentiële waarde toe aan een bedrijf en aan de maatschappij.
Ik treedt op voor architecten, kunstenaars, musici, schrijvers, academici, en ook voor IT bedrijven en traditionele bedrijven die hun innovaties willen beschermen. Ik help mijn cliënten om hun auteurs- en databankrechten optimaal te beschermen, zij het binnen het eigen bedrijf, in samenwerkingen of tegenover derden. Zo nodig treed ik op om de rechten te handhaven.

Ik specialiseer mij onder meer in:
• De strategische bescherming van uw rechten;
• Advisering van houders van rechten en van belangenbehartigers;
• (Licentie)overeenkomsten, artiestencontracten, en samenwerkingsovereenkomsten;
• Inbreukprocedures en kort gedingen;

Merkenrecht & modellenrecht

Onderscheidingstekens zoals merken worden beschermd door het merkenrecht. Zij zijn de essentiële boodschappers van uw bedrijf, zij zorgen voor herkenbaarheid, zij onderscheiden uw goederen en diensten van die van de concurrentie en zij zijn de dragers van uw goodwill en reputatie.
Daarmee zijn merken een van de meest essentiële onderdelen van uw onderneming.

Modellen bieden een gewilde en laagdrempelige bescherming voor ontwerpen.

Goede en strategische bescherming van uw merken en modellen is  van het grootste belang. Dit betreft de keuze en registratie van merken en modellen, de positionering van merken in uw bedrijf, het verstrekken van licenties en de juiste reactie bij inbreuk op uw rechten.

Ik help mijn cliënten om hun merk- en modelrechten optimaal in te zetten en te beschermen. Indien nodig handhaaf ik de rechten van mijn cliënten door passende maatregelen te nemen.

 

Ik specialiseer mij onder meer in:
• De strategische bescherming van uw merken & modellen;
• De best mogelijke strategische inzet van merkrechten en modelrechten voor de bescherming van uw goodwill;
• Het voeren van kort gedingen;
• Het voeren van oppositie-procedures of vernietigings-acties;
• De verdediging tegen inbreuk of tegen verwijten van inbreuk;
• Het voeren van of adviseren bij complexe internationale of Europese procedures zoals procedures bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg (HvJEU).

Handelsnaam- & domeinnamenrecht

Net als merken zijn handelsnamen en domeinnamen essentiële onderscheidingstekens van een bedrijf. Verwarrende handels- of domeinnamen zijn een veel voorkomend probleem. Anderzijds worden vaak onterecht beschuldigingen van inbreuk geuit. Veel voorkomend zijn daarnaast  geschillen over handels- en domeinnamen tussen voormalige samenwerkingspartners.
De dreiging van het verlies van een handelsnaam kan ondernemers slapeloze nachten bezorgen.

Ik sta mijn cliënten bij met deskundigheid, rust, een pragmatische benadering en als het moet met het nemen van ferme maatregelen.

Ik specialiseer mij onder meer in:
• Strategisch advies over handelsnamen en domeinnamen onder andere in samenwerkingen of bij de beëindiging van samenwerkingen;
• Procedures over handels- en domeinnamen;
• Domeinnaam arbitrage bij de WIPO (UDRP) of ADR.