Wolfgang Sakulin

“Ik werk met een heldere strategie en ben steeds op zoek naar de oplossing die op de lange termijn rust en zekerheid biedt. Daarbij ben ik een scherpzinnige, eerlijke, vriendelijke en onafhankelijke  vertrouwenspersoon voor mijn cliënten.”

Wolfgang Sakulin

Ik ben een gepromoveerde advocaat met 17 jaar ervaring, waarvan 12 jaar in de advocatuur en 5 jaar als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam.

Mijn cliënten

Ik neem het op voor ondernemers en makers in de creatieve-, media- en IT-sector, makers van innovatieve oplossingen en maatschappelijke organisaties die juridische risico’s lopen.

Ik sta er voor ze, als iemand met hun ideeën dreigt vandoor te gaan, zij duurzame afspraken willen maken over een samenwerking, zij een belangrijke overeenkomst willen sluiten, willen inschrijven op een onduidelijke aanbesteding of geconfronteerd worden met een claim.

Ik bescherm de vitale bedrijfsbelangen van mijn cliënten optimaal zodat zij met een gerust gevoel verder kunnen ondernemen.

Mijn expertise

Ik ben specialist in het informatierecht. Ik ben thuis in de bescherming van merkrechten, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, het IT-recht, privacy-recht en mediarecht.

Mijn tweede specialisme zijn mensenrechten. Ik leg mij toe op de bescherming van mensenrechten die onderdeel zijn van het informatierecht zoals de vrije meningsuiting, de persoonlijke levenssfeer, gegevensbescherming en gelijke behandeling.

Als mensenrechten sterk onder druk staan, voer ik strategische procedures om het recht te veranderen, daar waar het niet rechtvaardig is.

Daarbij maak ik gebruik van een groot nationaal en internationaal netwerk van mensenrechten juristen zoals het NCJM en het Global Campus of Human Rights.

Mijn motivatie

In mijn werk wordt ik gedreven door mijn cliënten. Ik heb het privilege dat ik hen als advocaat kan helpen met mijn vakmanschap en unieke kennis.

Liefst richt ik mij op ondernemers en organisaties die geen gebakken lucht verkopen, maar die hun werk als ambacht beschouwen en daar trots op zijn. Dat zijn kunstenaars, architecten, ontwerpers die prachtige ontwerpen maken en ingenieurs die aan ingenieuze oplossingen werken. Voor hen zet ik mijn kennis en vaardigheden om hun rechten te beschermen, hen optimaal te adviseren en om met hen te ontzorgen.

Ik ben oprecht geïnteresseerd in mijn cliënten. Ik luister naar hen en zal vaak doorvragen. Dit schept niet alleen een band, maar is ook onmisbaar bij het bepalen van de juiste strategie, het maken van doeltreffende overeenkomsten en het bereiken van het beste resultaat voor de lange termijn.

Mijn stijl

Cliënten vinden mij doelgericht, pragmatisch en rustgevend. Dat komt doordat ik geen onnodige procedures voer en geen gouden bergen beloof. Ik werk met een heldere strategie en ben steeds op zoek naar de oplossing die op de lange termijn rust en zekerheid biedt.

Ik ben een scherpzinnige, eerlijke, vriendelijke en onafhankelijke  vertrouwenspersoon voor mijn cliënten.

 

Lidmaatschappen

Ik ben lid van:

–  De Vereniging AI Advocaten (VAI-A),

–  De Vereniging voor Intellectueel Eigendom (AIPPI Nederland),

–  Het Nederlandse Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) , en

–  De Duits-Nederlandse Advocatenvereniging.