Privacy

Met mijn expertise in het privacy-recht, het Europese recht en de mensenrechten als ook mijn pragmatische benadering kan ik u bijstaan in alle privacy vraagstukken. Van laagdrempelig privacy advies voor uw onderneming tot complexe en grootschalige dataverwerking zoals AI-projecten en projecten in de gezondheidszorg, ik draai er mijn hand niet voor om.

Gegevensbescherming of privacy is in Europa streng geregeld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG (of Engels GDPR). Ieder bedrijf of organisatie moet zich bewust zijn van de persoonsgegevens die worden verwerkt, voor iedere verwerking moet een grondslag aanwezig zijn, persoonsgegevens moeten goed worden beveiligd, mogen niet langer worden opgeslagen dan noodzakelijk en er geldt onder andere het principe van dataminimalisatie.

Aan de andere kant is de AVG veel minder rigide dan soms wordt gedacht. Het veel gehoorde “het mag niet van de privacy-wet’ is vaak ontrecht. Een pragmatische benadering in lijn met de AVG kan in mijn ervaring veel problemen verhelpen. 

Daarnaast speelt, vooral bij grote en complexe gegevensverwerking en AI-projecten, het grondrecht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer een belangrijke rol en moet de verwerking van gegevens noodzakelijk en evenredig zijn.

Tenslotte is het privacy-recht volop in beweging. Er is niet alleen sprake van een stroom van belangwekkende uitspraken of de aanhoudende onduidelijkheid over de vraag of opslag van gegevens in de VS geoorloofd is, maar ook van nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving zoals een herziening van de Europese E-privacy verordening of aangekondigde regelgeving voor Kunstmatige Intelligentie (de AI-Act).

“Het privacy-recht is complex en wordt telkens complexer.” 

 

Het privacy-recht is complex en wordt telkens complexer. Fouten bij de omgang met persoonsgegevens kunnen grote gevolgen hebben zoals zeer hoge boetes van de Autoriteit persoonsgegevens (AP) of hoge vorderingen voor schadevergoeding door het nieuwe fenomeen van massaschade claims door burgers.

Laat u dus op tijd adviseren!

 

Ik specialiseer mij onder meer in:

• Strategisch advies bij grote en complexe IT- en privacy vraagstukken;
• De begeleiding van AI-projecten of projecten in de gezondheidszorg;
• Deskundige en rustgevende bijstand in privacy procedures bij de AP of tegen derden;
• Het opstellen van privacy-verklaringen;
• Het uitvoeren van laagdrempelige of complexe privacy-scans van ondernemingen.
• Het voeren van rechtszaken.