Mensenrechten | Human Rights

Mensenrechten beschermen de meest essentiële belangen van mensen. Mensenrechten zijn er voor iedereen en werken als breekijzer of laatste bastion van bescherming als belangen niet op een andere manier worden beschermd. Men zegt ook dat zij kunnen worden ingezet als soort troefkaart tegen een almachtige overheid.

Neem gerust contact op met mij voor een vrijblijvend gesprek als uw mensenrechten onder druk staan.

Ik heb jarenlange ervaring met de bescherming van mensenrechten door mijn werk bij het Joegoslaviëtribunaal, mijn werk en promotie aan het Instituut voor Informatierecht (IvIR) van de Universiteit van Amsterdam, een master mensenrechten aan het prestigieuze Global Campus of Human Rights  in Venetië, en mijn lidmaatschap en werk voor het Nederlandse Juristencomité voor de mensenrechten (NJCM).

 

 “Mijn toegang tot tal van mensenrechten organisaties en een groot netwerk onder andere via het Global Campus en het NJCM is van grote meerwaarde.”

 

Mijn focus: Mensenrechten in het Informatierecht

In mijn praktijk richt ik mij met name op de mensenrechten die verbonden zijn met het Informatierecht zoals

– de vrije meningsuiting,
– privacy en gegevensbescherming,
– de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en
– gelijke behandeling / non-discriminatie.

Deze rechten kunnen een belangrijke en soms doorslaggevende rol spelen in mijn zaken.

Strategische procedures | Public interest litigation

Ook voer ik strategische procedures over zorgvuldig uitgekozen onderwerpen om het recht te veranderen daar waar het niet rechtvaardig is. Strategische procedures of Engels ‘public interest litigation’ is het inzetten van juridische procedures om (maatschappelijke) verandering teweeg te brengen. Bekende voorbeelden van strategisch procederen zijn de procedure van Urgenda tegen de Nederlandse Staat, van Milieudefensie tegen Shell of van een coalitie van burgers en organisaties (waaronder het PLIP) tegen Syri – een geautomatiseerd systeem voor fraude opsporing.

Het gaat bij strategische procedures niet alleen om het winnen van de zaak maar met name om het teweegbrengen van verandering. Daarbij is een goede strategische voorbereiding essentieel en intensieve samenwerking met belangenorganisaties. Hier blijkt mijn toegang tot tal van mensenrechten organisaties en een groot netwerk onder andere via het Global Campus en het NJCM van grote meerwaarde.

 

Schroom dus niet om contact op te nemen als u meent dat uw rechten niet worden gerespecteerd.