Praktische informatie 

 

Tarieven
Sakulin advocatuur geeft altijd van tevoren inzicht in de kosten en tarieven. Bij het aangaan van de cliëntrelatie met u worden de afspraken over de dienstverlening en de overeengekomen voorwaarden altijd schriftelijk vastgelegd.

Bent u niet zeker of u een zaak hebt of ziet u op tegen de kosten, dan kunt u contact opnemen voor een gratis Quickscan.

In alle reguliere zaken hanteert Sakulin advocatuur een standaard uurtarief. Waar dit mogelijk is streeft Sakulin advocatuur er naar om andere afspreken te maken.

Zo kan een vast bedrag (fixed fee) worden afgesproken voor vast omlijnde werkzaamheden zoals het opstellen van overeenkomsten of van algemene voorwaarden. De vaste prijs is afhankelijk van specifieke situatie zoals de complexiteit van de zaak of de gewenste snelheid.

Daarnaast kan voor particulieren, non-profit organisaties, in mensenrechten zaken en zaken met een algemeen belang een verlaagd uurtarief worden gehanteerd.

‘No cure no pay’– afspraken zijn in Nederland niet toegestaan. Wel bestaat er in sommige gevallen de mogelijkheid om tegen een verlaagd, maar kostendekkend uurtarief te werken in ruil voor een opslag bij het behalen van een vooraf vast te leggen positief resultaat (succes fee).

Sakulin Advocatuur brengt bewust geen kantoorkosten in rekening. Dit is niet meer van deze tijd.

Kantoorinformatie
Sakulin advocatuur en mr.dr. W. Sakulin zijn ingeschreven bij de Nederlandse orde van advocaten (NOvA). Zij zijn verplicht om de Advocatenwet en de gedragsregels en verordeningen van de NOvA na te leven.
Zie www.advocatenorde.nl voor meer informatie.

mr.dr. W. Sakulin heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

Informatierecht en Intellectueel Eigendomsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Sakulin advocatuur is gevestigd aan de Van Vollenhovenstraat 15A, 3016BE te Rotterdam, telefoonnummer +31 (0)647144373. Sakulin advocatuur is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 83449426. Het btw-identificatienummer (btw-id) van Sakulin Advocatuur is NL003823828B57.

Algemene voorwaarden
Op alle dienstverlening van Sakulin advocatuur zijn de Algemene voorwaarden van Sakulin advocatuur van toepassing. De algemene voorwaarden beperken de beroepsaansprakelijkheid van Sakulin advocatuur tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te weten maximaal € 1.500.000,- per incident. Ook bepalen de voorwaarden onder meer dat Nederlands recht van toepassing is en dat eventuele geschillen met betrekking tot de dienstverlening door de rechter te Rotterdam worden beslecht indien geen oplossing wordt bereikt via de Kantoorklachtenregeling.
Download de algemene voorwaarden als PDF.

Kantoorklachtenregeling
Sakulin advocatuur neemt het op voor haar cliënten. Mocht u ondanks de inzet voor u niet tevreden zijn over de dienstverlening of over bijvoorbeeld de hoogte van een declaratie, neemt u dan graag contact met Sakulin advocatuur op. U kunt ook een klacht indienen zoals dit is opgenomen Kantoorklachtenregeling van Sakulin Advocatuur.
Download de kantoorklachtenregeling als PDF.

Derdengelden
Sakulin Advocatuur beschikt niet over een Stichting Derdengelden en kan derhalve geen derdengelden in ontvangst nemen.