Gratis Quickscan

 

Soms heeft u een belangrijke juridische vraag, maar is het onduidelijk of het advies van een advocaat wel nodig is, of de zaak kans van slagen heeft, of weet u niet of de kosten van een advocaat wel in verhouding staan tot de kansen en risico’s.

Mogelijk vraagt u zich af of:

  • er sprake is van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht door u of uw wederpartij;
  • er sprake is van een verwarrend merk of een verwarrende handelsnaam;
  • het voorstel van uw IT leverancier wel eerlijk en passend is;
  • u een IT overeenkomst/traject zo maar kunt beëindigen;
  • of hoe u uw wederpartij aan de afspraken kunt houden.

Sakulin advocatuur biedt dan uitkomst met een gratis Quickscan. Deze Quickscan wordt uitgevoerd aan de hand van de meest belangrijke stukken van uw zaak. Hiermee kan de zaak in kaart worden gebracht en komt u te weten wat de kansen en risico’s zijn. En uiteraard is ook dit advies altijd eerlijk en pragmatisch.

Neem dus gerust contact op!